Home » Finanse » Usługi – Porady Prawne

Usługi – Porady Prawne

Serwis  jest marką nowoczesnych usług informacji prawniczej, pod którą firma  oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom.

Serwis składa się z dwóch podserwisów:  firma – kierowany do przedsiębiorców (MSP) oraz e-prawnik domowy.
Firma łączy w sobie informacje ciekawe z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność, jak i tych, którzy już ją prowadzą. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z regulacjami stosowanymi przy prowadzeniu szeroko pojętej działalności gospodarczej (np. indywidualnej, jak i w formie spółek), zawieraniu umów, windykacji należności, zamówień publicznych, postępowaniem przed urzędami lub sądem oraz poznać tajniki prawa podatkowego i prawa pracy.

Prawnik domowy jest kierowany do odbiorców szukających pomocy prawnej przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Największym zainteresowaniem w katalogu praw objętych serwisem prawnikiem domowym cieszą się sprawy rodzinne, spadkowe, mieszkaniowe oraz ubezpieczeniowe (społeczne i majątkowe).

Statystyczny użytkownik serwisu  to osoba:

  • w wieku 20 do 50 lat
  • codziennie korzystająca z Internetu
  • pracująca bądź będąca pracodawcą, nieposiadająca stałej obsługi prawnej, szukająca okresowo pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Jest serwisem komercyjnym, od 2002 roku dostęp do archiwum serwisu jest płatny. Największym zainteresowaniem w serwisie cieszy się system informacji na żądanie pod nazwą „Zapytaj prawnika” oraz związana z nim gwarancja „DZIŚ PYTANIE – DZIŚ ODPOWIEDŹ”. Usługa „Zapytaj prawnika”, świadczona przez serwis e-prawnik.pl jest unikatowym narzędziem wspierającym przedsiębiorców nie posiadających stałej obsługi prawnej w podejmowaniu codziennych decyzji.