Home » Jak działamy

Jak działamy

W zależności od potrzeb lub indywidualnych decyzji naszych Klientów, zlecone nam sprawy realizujemy poprzez:

DZIAŁANIA POLUBOWNE PRZEDSĄDOWE
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oferujemy naszym klientom prowadzenie negocjacji w sprawie spłaty zadłużenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zastępstwem procesowym, kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. w wielu wypadkach podjęcie negocjacji z dłużnikiem przynosi znacznie większe efekty niż kosztowny i długotrwały spór sądowy.
W ramach postępowania ugodowego wykonujemy między innymi następujące czynności:

 • weryfikacja danych o firmie i dłużniku;
 • prowadzenie z dłużnikiem bezpośrednich negocjacji dotyczących sposobu oraz terminu spełnienia świadczenia;
 • w przypadku spłat ratalnych, nadzorowanie ich terminowości.

POSTĘPOWANIE PROCESOWE
Jeżeli nie ma żadnej możliwości na osiągnięcie ugody z dłużnikiem proponujemy naszym klientom postępowanie procesowe wykonując następujące czynności:

 • przygotowujemy wnioski przeciwko dłużnikowi celem uzyskania orzeczeń prokuratury lub sądu;
 • wnosimy materiał dowodowy uzasadniający roszczenia naszych klientów;
 • uzupełniamy wnioski w zakresie stanu majątkowego dłużników do przyszłej egzekucji.

DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE
Jeżeli po wyroku sądu dłużnik nadal konsekwentnie uchyla się od spełnienia świadczenia oferujemy następujące działania:

 • sporządzenie i wniesienie wniosku komorniczego;
 • ustalenie i wskazanie masy majątkowej dłużnika;
 • systematyczny kontakt z komornikiem oraz asysta przy zajęciu.

Czym się kierujemy

 • Koszt zlecenia jednorazowego ustalamy indywidualnie;
 • Stała współpraca lub zlecenia pakietowe pozwalają negocjować warunki finansowe;
 • Działamy aktywnie w terenie;
 • Przyjmujemy wymagalne i nieprzedawnione wierzytelności (potwierdzone dokumentami);
 • W podejmowanych działaniach windykacyjnych kierujemy się zasadą bezwzględnego przestrzegania prawa i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;
 • Gwarantujemy ściągalność wierzycielowi poprzez ustanowienie zabezpieczeń osobowych lub rzeczowych na majątku dłużnika;
 • Pozyskujemy źródła finansowania działalności gospodarczej dłużnika w celu spłaty zadłużenia;
 • Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, bez względu na zaawansowanie, wysokość roszczenia oraz stopień i skalę trudności;
 • Jako pełnomocnicy wierzyciela negocjujemy i aktywnie działamy, aby skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty długu w krótkim terminie lub w ratach.