Home » Posts taggedzwrot podatku

Zwrot podatku dla pracowników zagranicznych .

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej ponad 2 mln Polaków wyjechało do pracy zarobkowj za granicą. 95% z nich pracuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii lub Stanach Zjednoczonych i właśnie z tych krajów EuroTax przeprowadza zwroty podatku. W 98% przypadków Polakom przysługują nadpłaty podatku i mogą oni...
Continue reading