Home » ubezpieczenia » Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia turystycznego

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia turystycznego

Jeśli ubezpieczenie turystyczne obowiązuje na okres krótszy niż 6 miesięcy, nie może ono być przerwane przed upływem okresu ubezpieczeniowego. Jeżeli jednak zawarliśmy umowę ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wówczas jesteśmy uprawnieni do złożenia wniosek wypowiedzenia umowy w siedzibie ubezpieczyciela. Umowę ubezpieczenia turystycznego możemy wypowiedzieć wówczas od razu po rozpoczęciu trwania ubezpieczenia i mamy na to 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jesteśmy posiadaczami biura turystycznego i ubezpieczamy turystów, od umowy ubezpieczenia możemy odstąpić na 14 dni po zawarciu ubezpieczenia turystycznego.