Home » Zakres Usług

Zakres Usług

MONITORING
Bieżący nadzór nad terminowym spływem należności jest w zakresie działań prewencyjnych – przed etapem zasadniczej windykacji należności. Proponowany przez nas monitoring jest systemem wczesnego ostrzegania przed powstaniem zaległych płatności. Negocjatorzy firmy kontaktują się z dłużnikami w okresie do trzech tygodni po terminie zapłaty.

USTALENIA MAJĄTKOWE
Wierzyciel, dochodząc swoich należności często mimo woli staje w obliczu bezradności komornika w trakcie długotrwałego i nieskutecznego postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest wsparcie kancelarii komorniczej profesjonalnie i wszechstronnie przeprowadzonymi ustaleniami majątkowymi. W tym celu świadczymy usługi pozyskiwania i weryfikacji informacji, dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika. Czynności te obejmują szereg działań operacyjnych, mających na celu precyzyjne określenie kondycji dłużnika, oraz wskazania majątku, mogącego podlegać zajęciu i egzekucji. Działania te w znacznym stopniu zwiększają szanse jej skuteczności

WERYFIKACJA KONTRAHENTA
Poprawne zweryfikowanie potencjalnego kontrahenta pozwala na podejmowanie lepszych jakościowo taktycznych decyzji oraz pozytywnie wpływa na kondycję finansową firmy. Pozyskane na tym etapie informacje w znaczący sposób podnoszą skuteczność dochodzenia należności.

Celem zlecenia weryfikacji kontrahenta jest:

 • ustalenie sytuacji majątkowo – finansowej kontrahenta (dłużnika);
 • wywiad terenowy – porównanie danych zawartych w dokumentach rejestrowych kontrahenta (dłużnika) oraz zbadanie jaka opinia panuje o nim w środowisku, w którym prowadzi działalność gospodarczą.

Dlaczego my?

 • Oddamy do państwa dyspozycji doświadczoną kadrę, która podejmie skuteczne działania zmierzające do odzyskania Państwa wierzytelności.
 • Dostosujemy naszą ofertę do Państwa potrzeb i oczekiwań.
 • Zaproponujemy działania minimalizujące koszty związane z windykacją Państwa wierzytelności.
 • Doradzimy, jak najlepiej i najskuteczniej zabezpieczyć transakcje zawierane z Państwa kontrahentami.
 • Jako „trzecia strona” w Państwa sporze z dłużnikiem znacznie zwiększymy skuteczność podejmowanych działań windykacyjnych.
 • Podniesiemy prestiż Państwa firmy.

Nasze atuty

 • Windykacja bezpośrednia – osobisty kontakt z dłużnikiem;
 • Profesjonalna obsługa;
 • Kompleksowość działań windykacyjnych;
 • Prestiż naszej firmy, jako jednej z najskuteczniej działających na rynku usług windykacyjnych;
 • Bezpośredni kontakt naszego Pełnomocnika z Państwa Firmą;
 • Niskie koszty współpracy;

Jeżeli problemy związane z nierzetelnymi płatnikami dotknęły Państwa już dzisiaj lub spodziewacie się Państwo, że mogą one wystąpić w przyszłości, doradzimy jak najskuteczniej z nimi walczyć. Wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem handlowym.